QI GONG

Å bevege livspusten

Qi gongen vi bruker er inspirert av Ba Han Sheng eller Jose Luis Padilla Corall fra Tian i Pozo Amargo i Cuenca i Spania. escuelaneijing.org

Qi gong er å bevege livpusten. Bevege energien i kroppen gjennom rolige bevegelser samtidig som vi lærer å puste på en god måte. Vi kan gjøre Qi gong sittende eller stående alt etter hvordan vi tilnærmer oss.

Jo roliger og mykere vi beveger oss, jo mer energi setter vi i sving fordi dette åpner opp muligheten i strukturen. Vi kan sammenligne det med om noen nærmer seg oss med vold, så lukker vi det meste i oss. Men om vi kjenner at det bare er gode energier som kommer oss i møte, så møter vi vedkommende på en åpen måte. Samværet mellom to som er åpne for hverandre er alltid mer fruktbart enn om der er løgn ol.

Vi går inni disse reisene med musikk og blir veiledet gjennom reisens bevegelser og hvordan en skal puste i forhold til bevegelsene.

Alle kan være med på dette, hver og en gjør så godt en kan, og for hver gang så kjenner en selv at noe skjer og at bevegeligheten utvides.